Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland

Partijen (15)

Gemeenten (12)

 • Borsele
 • Goes
 • Hulst
 • Kapelle
 • Middelburg
 • Reimerswaal
 • Schouwen-Duiveland
 • Sluis
 • Terneuzen
 • Tholen
 • Veere
 • Vlissingen

Waterschappen (1)

 • Scheldestromen

Overige Partijen (2)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging
 • Anders: Evides Waterbedrijf

Aard van samenwerking (4)

 • Uitwisselen kennis
 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: Benutten efficienc1kansen doelmatig waterbeheer

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (4)

 • Burgemeester / Commissaris van de Koning / Dijkgraaf / Voorzitter
 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (3)

 • Energie en energietransitie
 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Afstemming: Bestuursovereenkomst
 • Afstemming: Convenant