Samenwerking BOA's 's-Hertogenbosch en Bommelerwaard

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • 's-Hertogenbosch
  • Maasdriel
  • Zaltbommel

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen / poolen personeel

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Anders: Toezicht door buitengewoon opsporingsambtenaren

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht