Samenwerking VTH Gennep-Venray

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Gennep
  • Mook en Middelaar
  • Venray

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Vergunningverlening, toezicht, handhaving (Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst, bouw en woningtoezicht, Algemene Plaatselijke Verordening)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Convenant