Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Midden-Limburg

Partijen (9)

Gemeenten (7)

 • Echt-Susteren
 • Leudal
 • Maasgouw
 • Nederweert
 • Roerdalen
 • Roermond
 • Weert

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Anders: Politie Eenheid Limburg, Openbaar Ministerie arrondissementsparket Roermond, Raad voor de kinderbescherming, 3 reclasseringsorganisaties, Bureau Jeugdzorg Limburg, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg, Veilig Thuis, Centrum voor Jeugd en Gezin, ME

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)
 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst