Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Partijen (14)

Gemeenten (14)

 • Alphen aan den Rijn
 • Breda
 • Dordrecht
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Hoeksche Waard
 • Kaag en Braassem
 • Lansingerland
 • Leiden
 • Moerdijk
 • Rotterdam
 • Zoetermeer
 • Zoeterwoude
 • Zwijndrecht

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam