Slim energienet Roermond

Partijen (4)

Gemeenten (1)

  • Roermond

Provincies (1)

  • Limburg

Overige Partijen (2)

  • Woningbouwcorporaties
  • Anders: Aantal bedrijven in Roermond

Aard van samenwerking (1)

  • Anders: bevorderen ontwikkeling energienetwerk

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Beleidsovereenkomst