Slimme en Duurzame Mobiliteit Regio Zwolle

Partijen (6)

Gemeenten (2)

 • Kampen
 • Zwolle

Provincies (1)

 • Overijssel

Overige Partijen (3)

 • Zorg/welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • CommerciĆ«le dienstverlener

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (2)

 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)
 • Anders: Mobiliteit

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht