Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Middelburg
  • Vlissingen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
  • Sport

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap