Stichting Businesspark Haaglanden

Partijen (4)

Gemeenten (4)

 • 's-Gravenhage
 • Midden-Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Anders: Regionale afstemming en acquisitie bedrijfsterreinen

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting