Stichting Hanzesteden

Partijen (9)

Gemeenten (8)

 • Deventer
 • Doesburg
 • Elburg
 • Harderwijk
 • Hattem
 • Kampen
 • Zutphen
 • Zwolle

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting