Stichting La Vuelta Holanda

Partijen (5)

Gemeenten (3)

 • 's-Hertogenbosch
 • Breda
 • Utrecht

Provincies (2)

 • Noord-Brabant
 • Utrecht

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Recreatie
 • Sport

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap