Stichting Roosevelt Academy Fonds

Partijen (3)

Gemeenten (1)

  • Middelburg

Provincies (1)

  • Zeeland

Overige Partijen (1)

  • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Stichting