Stichting RPA

Partijen (6)

Gemeenten (5)

 • 's-Gravenhage
 • Delft
 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • Westland

Overige Partijen (1)

 • Anders: UWV

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Anders: arbeidsmarktbeleid en op het gebied van werkgeversdienstverlening;

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Arbeidsmarktregio