SWIF samenwerken in Flevoland

Partijen (8)

Gemeenten (6)

 • Almere
 • Dronten
 • Lelystad
 • Noordoostpolder
 • Urk
 • Zeewolde

Provincies (1)

 • Flevoland

Waterschappen (1)

 • Zuiderzeeland

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Uitwisselen / poolen personeel

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant