Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs (st. de Mare)

Partijen (3)

Gemeenten (2)

  • Olst-Wijhe
  • Raalte

Overige Partijen (1)

  • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

  • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk orgaan