Tribuut belastingsamenwerking

Partijen (5)

Gemeenten (5)

 • Apeldoorn
 • Epe
 • Lochem
 • Voorst
 • Zutphen

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Belastingen

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie