Vechtdal marketing

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • Dalfsen
 • Hardenberg
 • Ommen
 • Staphorst

Overige Partijen (1)

 • Anders: Marketing oost, recreatiesector

Aard van samenwerking (3)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren
 • Anders: Marketing en promotie Vechtdal

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht