Veiligheidsregio Flevoland

Partijen (9)

Gemeenten (6)

 • Almere
 • Dronten
 • Lelystad
 • Noordoostpolder
 • Urk
 • Zeewolde

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (2)

 • Zorg/welzijnsinstellingen
 • Vrijwillige brandweer

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam