Verlaging dam lateraalkanaal

Partijen (4)

Gemeenten (1)

  • Roermond

Provincies (1)

  • Limburg

Waterschappen (1)

  • Limburg

Overige Overheden (1)

  • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Bestuursovereenkomst