Vierkant voor Werk

Partijen (10)

Gemeenten (7)

 • Borger-Odoorn
 • Coevorden
 • De Wolden
 • Emmen
 • Hardenberg
 • Hoogeveen
 • Midden-Drenthe

Provincies (1)

 • Drenthe

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Anders: VNO-NCW Noord, FNV, CNV, UWV, Stichting ‘Werk in Beweging’

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht