Waterpoort

Partijen (12)

Gemeenten (6)

 • Bergen op Zoom
 • Goeree-Overflakkee
 • Halderberge
 • Moerdijk
 • Steenbergen
 • Tholen

Provincies (3)

 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Zuid-Holland

Waterschappen (1)

 • Brabantse

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: aantrekkelijkheid leefbaarheid verbeteren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Recreatie
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Escape: Samenwerkingsovereenkomst