Werkorganisatie Druten Wijchen

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Druten
  • Wijchen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Ambtelijke fusie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht