Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

Partijen (9)

Gemeenten (9)

 • Arnhem
 • Doesburg
 • Duiven
 • Lingewaard
 • Neder-Betuwe
 • Overbetuwe
 • Rheden
 • Rozendaal
 • Westervoort

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam