Werkvoorzieningsschap Afeer

Partijen (6)

Gemeenten (3)

 • Oldambt
 • Pekela
 • Westerwolde

Provincies (1)

 • Groningen

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Partijen (1)

 • Anders: sociale partners

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Sociale werkvoorziening