Woningabonnement

Partijen (9)

Gemeenten (6)

 • Breda
 • Deventer
 • Ede
 • Enschede
 • Lochem
 • Zutphen

Provincies (1)

 • Overijssel

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige Partijen (1)

 • Anders: Energiefonds/belangenverenigingen

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Anders

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • City Deal