Woondeal zuidelijke Randstad

Partijen (8)

Gemeenten (6)

 • 's-Gravenhage
 • Dordrecht
 • Leiden
 • Nissewaard
 • Rotterdam
 • Zoetermeer

Provincies (1)

 • Zuid-Holland

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Woondeal