Zilveren Kruis en genmeente regio IJssel-Vecht

Partijen (9)

Gemeenten (8)

 • Dalfsen
 • Hardenberg
 • Kampen
 • Ommen
 • Staphorst
 • Steenwijkerland
 • Zwartewaterland
 • Zwolle

Overige Partijen (1)

 • Anders: Zilveren Kruis

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant