Arrondissementen

De rechterlijke indeling van Nederland bestaat uit arrondissementen en ressorten. Dit is vastgelegd in de Wet op de rechterlijke indeling. Nederland is opgedeeld in 11 arrondissementen. Een arrondissement is een rechtsgebied dat onder de bevoegdheid van een specifieke rechtbank valt, die daar haar hoofdzetel heeft. Zie ook de kaart ressorten op de Regiatlas.

Meer informatie: Wet op de rechterlijke indeling

De 11 Arrondissementen