RegioAtlas brengt regionale samenwerking in kaart

Maak zelf kaarten & analyses en deel ze met anderen

Windmolens

De RegioAtlas bundelt informatie over regionale samenwerking op één website. Er zijn in Nederland ruim 1200 samenwerkingsverbanden van decentrale overheden. Dit zijn zowel regio-indelingen die vanuit het Rijk zijn gemaakt, meestal op een specifiek thema of beleidsterrein, als meer informele samenwerkingsverbanden. De RegioAtlas maakt het mogelijk om zelf kaarten samen te stellen, te vergelijken en analyses te maken.

Maak zelf een kaart

Samenwerkingsverbanden per gemeente

Gemeenten werken op veel onderwerpen samen met andere overheden. Deze kaart geeft weer hoeveel samenwerkingsverbanden een gemeente heeft, welke dat zijn en wat de aard en bevoegdheid van het samenwerkingsverband is.

Maak een samenwerkingskaart Maak een kaart met de totale samenwerkingen

Bestuurlijke en landsdekkende regio-indelingen

Nederland is opgedeeld in provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn er op verschillende thema’s of beleidsterreinen regio-indelingen met een landsdekkende spreiding. Denk hierbij de veiligheidsregio’s of de GGD’en.

Maak een kaart

Congruentie: vergelijk de overeenkomstigheid tussen samenwerkingsverbanden

In hoeverre lijken verschillende samenwerkingsverbanden of regio-indelingen op elkaar? Werken steeds dezelfde gemeenten met elkaar samen of is dat iedere keer anders? Door meerder samenwerkingsverbanden over elkaar heen te leggen wordt de mate van congruentie zichtbaar.

Maak een kaart

Maak zelf een eigen regio-indeling

Maak een eigen regio-indeling en deel Nederland op in regio’s. Per regio ziet u meteen het aantal inwoners van de samengestelde regio.

Maak een kaart