Centrumgemeenten vrouwenopvang / geweld in huiselijke kring

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring. Voor deze taak zijn er in Nederland centrumgemeenten en regiogemeenten. Formeel gezien bestaat er geen onderscheid tussen centrumgemeenten en regiogemeenten, maar centrumgemeenten hebben een regierol en ontvangen financiële middelen van het Rijk.

Meer informatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De 35 Centrumgemeenten vrouwenopvang / geweld in huiselijke kring

Den Helder

Vlaardingen