Concessiehouders Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Nederland is verdeeld in regio's voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). In elke regio treedt een zorgverzekeraar op als concessiehouder. Deze zorgverzekeraars voeren de zorgkantoortaken uit voor alle verzekerden, ook voor de verzekerden die geen verzekering hebben bij die zorgverzekeraar.

Meer informatie: Zorgverzekeraars Nederland

De 8 Concessiehouders Wlz

Salland / ENO