GGD'en

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheid van haar inwoners. De gemeente heeft deze taak (meestal) neergelegd bij de GGD. GGD’en zijn gemeenschappelijke regelingen en worden bestuurd door de wethouders van deelnemende gemeenten. Gemeentelijke Gezondheidsdiensten oftewel GGD’en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland.

Meer informatie: GGD

De 25 GGD'en

GGD Flevoland

GGD Gooi en Vechtstreek

GGD Zaanstreek/Waterland