Kamer van Koophandel

Nederland is ingedeeld in 5 werkgebieden van de Kamer van Koophandel, en instelling van en voor het bedrijfsleven. De verschillende Kamers zijn regionaal verspreid en behartigen de economische belangen van de ondernemers in hun regio. De Kamers van Koophandel zijn publiekrechtelijke, zelfstandige bestuursorganen en vallen onder het toezicht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Meer informatie: KVK - Kamer van Koophandel

De 5 Kamer van Koophandel