MIRT

De Rijksoverheid werkt samen met provincies en gemeenten aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland. Dit doen zij door te investeren in betere wegen, het spoor en waterwegen. Alle investeringen hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Nederland kent vijf MIRT-gebieden. In elke regio vinden jaarlijks de bestuurlijke overleggen tussen rijk en regio plaats, waarin afspraken worden gemaakt over de ontwikkelingen in de MIRT-gebieden.

Meer informatie: Leerplatform MIRT

De 5 MIRT