Omgevingsdiensten

Nederland kent 29 regionale omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Sommige omgevingsdiensten hebben nog extra taken, zoals bouw- en woningtoezicht of BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Iedere Omgevingsdienst heeft een eigen werkgebied met eigen opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn de Nederlandse gemeenten en provincies. 

Meer informatie: Omgevingsdienst

De 29 Omgevingsdiensten

Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Veluwe IJssel