Passend Onderwijs - Primair Onderwijs

Nederland kent een regio-indeling van samenwerkingsverbanden op passend onderwijs, voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in samenwerkingsverbanden in de regio. 

Meer informatie: Passend onderwijs
Meer informatie: Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

De 76 Passend Onderwijs - Primair Onderwijs

PO-22-02

Gemeenten:

PO-23-03

Gemeenten:

PO-23-04

PO-24-01

Gemeenten:

PO-24-02

Gemeenten:

PO-24-03

Gemeenten:

PO-25-01

PO-25-02

PO-25-03

Naam regio-indeling 2
PO-25-01

PO-25-04

PO-25-05

Gemeenten:

PO-26-01

Gemeenten:

PO-27-01

PO-27-03

PO-27-05

PO-27-07

Gemeenten:

PO-27-10

Gemeenten:

PO-28-01

Naam regio-indeling 2
PO-28-13

PO-28-03

Gemeenten:

PO-28-04

Gemeenten:

PO-28-05

PO-28-06

Naam regio-indeling 2
PO-28-03
Naam regio-indeling 3
PO-28-08
Gemeenten:

PO-28-07

PO-28-08

PO-28-10

Gemeenten:

PO-28-11

Gemeenten:

PO-28-12

PO-28-13

PO-28-17

Gemeenten:

PO-29-01

PO-29-03

Gemeenten:

PO-30-01

PO-30-02

PO-30-04

PO-30-06

PO-30-07

PO-30-10

PO-31-03

Gemeenten:

PO-31-04