Politie regionale eenheden

In Nederland is het nationale politiekorps ingedeeld in 10 regionale eenheden. De politiechef heeft de dagelijkse leiding van een eenheid. Elke regionale eenheid kent vijf diensten (Regionaal Operationeel Centrum, Regionale Recherche, Regionale Informatieorganisatie, Regionale Operationele Samenwerking en Bedrijfsvoering). Elke regionale eenheid is weer verdeeld in districten, die elk weer bestaan uit meerdere basisteams.  

Meer informatie: Politiewet

De 10 Politie regionale eenheden