Provincies

In Nederland is de provincie, naast de gemeente en het rijk, één van de drie bestuurslagen van ons land. Provincies hebben bepaalde bevoegdheden en taken waaronder ruimtelijke ordening, regionale mobiliteit, cultuur en regionale economie. Ook hebben provincies een toezichthoudende rol op waterschappen en gemeenten.

Meer informatie: Interprovinciaal Overleg

De 12 Provincies

Flevoland

Landsdelen
Oost-Nederland