Regionaal Informatie en Expertise Centra

Nederland is onderverdeeld in 10 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s). De RIEC’s en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie. De RIEC’s en het LIEC richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties en stimuleren en ondersteunen de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Meer informatie: De RIEC's en het LIEC

De 10 Regionaal Informatie en Expertise Centra