Ressorten

De rechterlijke indeling van Nederland bestaat uit arrondissementen en ressorten. Dit is vastgelegd in de Wet op de rechterlijke indeling. Nederland is opgedeeld in 11 arrondissementen, die weer zijn geclusterd in 4 ressorten. Een ressort is het grondgebied van een gerechtshof. Zie ook de kaart arrondissementen op de Regiatlas.

Meer informatie: Wet op de rechterlijke indeling

De 4 Ressorten

Arnhem-Leeuwarden

Gemeenten: