RMC regio's (Doorstroompunt-regio's)

De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten in Nederland is verdeeld in 40 regio’s. Binnen zo’n regio maken scholen en gemeenten samen afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan en over de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Elke regio heeft een contactgemeente voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Ook heeft elke regio een contactschool, die de andere scholen vertegenwoordigt.

Meer informatie: Voortijdig schoolverlaten (vsv)

De 40 RMC regio's (Doorstroompunt-regio's)

Regio 1. Oost-Groningen

Regio 11. Stedendriehoek

Regio 17. Noordwest Veluwe

Regio 18. Flevoland

Regio 2. Noord-Groningen-Eemsmond

Gemeenten:

Regio 20. Gooi en Vechtstreek

Regio 22. West-Friesland

Regio 23. Kop van Noord-Holland

Regio 24. Noord-Kennemerland

Regio 25. Zuid-Kennemerland en IJmond

Regio 3. Centraal en Westelijk Groningen

Regio 31. Oosterschelde regio

Regio 32. Walcheren

Regio 33. Zeeuws-Vlaanderen

Gemeenten:

Regio 40. Rijk van Nijmegen

Regio 5. Zuid-west Friesland

Regio 6. Friesland-Oost ('de Friese Wouden')

Regio 7. Noord- en Midden Drenthe

Regio 8. Zuid-oost Drenthe

Regio 9. Zuid-west Drenthe