Veiligheidsregio's

Nederland is verdeeld in veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Zo zorgt de veiligheidsregio ervoor dat er een brandweer is. Ook maakt de veiligheidsregio afspraken over de aanpak van rampen en crises.  Een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgers is daarbij belangrijk. 

Meer informatie: Wet Veiligheidsregio's, Staatsblad jaargang 2010, nr. 145

De 25 Veiligheidsregio's

Amsterdam-Amstelland

Gooi en Vechtstreek