Waterschappen

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat er voldoende en schoon water is en voor bescherming tegen te veel water. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap.

De regio-indeling op de Regioatlas volgt de grenzen van de gemeenten. Hiermee kunt u per gemeenten zien welke waterschappen daarbinnen werkzaam zijn. Waterschappen volgen echter niet precies de gemeentegrenzen. Voor een accurate kaart van de grenzen van de waterschappen, raadpleeg: Waterschapskaart - Unie van Waterschappen

Meer informatie: Waterschappen

De 21 Waterschappen