Waterschappen

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat er voldoende en schoon water is en voor bescherming tegen te veel water. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap.

Meer informatie: Waterschappen

De 21 Waterschappen