Agenda voor de Veenkoloniën

Partijen (10)

Gemeenten (6)

 • Aa en Hunze
 • Borger-Odoorn
 • Emmen
 • Pekela
 • Stadskanaal
 • Veendam

Provincies (2)

 • Drenthe
 • Groningen

Waterschappen (2)

 • Hunze en Aa
 • Vechtstromen

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Water (Zuivering en bescherming)
 • Anders: Landbouw

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (3)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting
 • Zelfstandige organisatie: Vereniging
 • Afstemming: Bestuursovereenkomst