AM-Match

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Ouder-Amstel
 • Uithoorn

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Anders: werk & inkomen

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie