Amerstreek Gemeenten

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Drimmelen
  • Geertruidenberg
  • Oosterhout

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen kennis

Betrokken bestuursorganen (2)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Anders: Samenwerking op vrijwillige basis op tal van onderwerpen die op dat moment van toepassing zijn

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Regeling zonder meer