Bestuurlijke regiegroep Maashorst

Partijen (4)

Gemeenten (2)

 • Bernheze
 • Oss

Waterschappen (1)

 • Aa en Maas

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant