Bestuurlijke Samenwerking Regio Noordoost-Brabant

Partijen (12)

Gemeenten (10)

 • 's-Hertogenbosch
 • Bernheze
 • Boekel
 • Boxtel
 • Haaren
 • Heusden
 • Meierijstad
 • Oss
 • Sint-Michielsgestel
 • Vught

Waterschappen (2)

 • Aa en Maas
 • De Dommel

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (7)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Recreatie
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)
 • Water (Zuivering en bescherming)
 • Anders: Samenwerking op thema's die volgen uit de gezamenlijke regionale strategische agenda

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant