Bestuurlijke tafel Ruimte

Partijen (11)

Gemeenten (9)

 • 's-Gravenhage
 • Delft
 • Leidschendam-Voorburg
 • Midden-Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer

Provincies (1)

 • Zuid-Holland

Waterschappen (1)

 • Delfland

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Anders: Afstemming beleid

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Anders: Ruimtelijke ordening

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst