Blueports Limburg

Partijen (6)

Gemeenten (5)

 • 's-Hertogenbosch
 • Breda
 • Eindhoven
 • Helmond
 • Tilburg

Provincies (1)

 • Noord-Brabant

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (7)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Sport
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)
 • Anders: Sociaal algemeen

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht